Iuris prudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia.

(łac., Nauka prawa jest znajomością spraw boskich i ludzkich oraz wiedzą o tym, co sprawiedliwe, a co niesprawiedliwe.)

Ad ea, quae frequentius accidunt, iura adaptantur

(łac., Prawo dostosowane jest do tych przypadków, które zdarzają się bardzo często)

Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Zieliński

Kancelaria za główny cel stawia sobie zapewnienie szybkiej i skutecznej pomocy prawnej swoim Klientom. Kancelaria oferuje kompleksowe i profesjonalne usługi prawne dla klientów indywidualnych przedsiębiorców oraz wszelkich innych podmiotów prawa. Doradzamy w wielu dziedzinach prawa m.in. prawa cywilnego, karnego, handlowego, gospodarczego, nieruchomości, spadkowego, prawa pracy, rodzinnego oraz autorskiego.

Kancelaria wykonuje usługi prawne z indywidualnym podejściem do każdego Klienta, starając się zrozumieć jak najlepiej jego potrzeby i zapewniając zachowanie w tajemnicy każdej powierzonej informacji. Każdą z prowadzonych spraw staramy się poprzedzić wnikliwą analizą problemu. Dużą wagę przywiązujemy do kwestii informowania Klientów o potencjalnych zagrożeniach oraz możliwych korzyściach. Gwarancję bezpieczeństwa dla Klientów powierzających swoje sprawy Kancelarii stanowią przede wszystkim: działanie zgodnie z zasadami etyki zawodowej, odpowiedzialność dyscyplinarna za zawinione działania, ubezpieczenie z tytułu wykonywania zawodu oraz obowiązek stałego doskonalenia zawodowego.

Kancelaria ma swoją siedzibę w centrum Konina przy ul. Spółdzielców 3/6 (parter), w pobliżu skrzyżowania ulic Aleje 1 Maja i Kleczewskej, jednakże obszarem naszej aktywności jest nie tylko Konin – działamy na terenie całego kraju.

Zapraszam do zapoznania się szczegółową ofertą Kancelarii oraz do rozpoczęcia współpracy i powierzenia swoich spraw radcy prawnemu.

Radca Prawny Marcin Zieliński

Radca prawny wpisany na listę radców prawych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu pod numerem PZ – 4638. Ukończył aplikację radcowską organizowaną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Posiada wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych, w szczególności w zakresie prawa gospodarczego, prawa korporacyjnego, cywilnego, prawa pracy czy prawa administracyjnego.

W okresie studiów oraz podczas odbywania aplikacji radcowskiej zdobywał doświadczenie w kancelariach radcowskich w Poznaniu, w których zajmował się głównie obsługą podmiotów gospodarczych oraz klientów indywidualnych.

Jego dewizą jest zaangażowanie, sumienność, kreatywność, skrupulatność i dociekliwość.

Zakres usług świadczonych przez kancelarię

Kancelaria świadczy usługi prawne zarówno klientom indywidualnym, jak i przedsiębiorcom. Oferuje zastępstwo procesowe, a także pomoc pozasądową. Stała i kompleksowa obsługa prawna, jaką Kancelaria zapewnia przedsiębiorcom, zawsze uwzględnia specyfikę branży, w której działają. To potrzeby klientów determinują zakres kompetencji, jaki musi być zapewniony przez Kancelarię. Ze względu na powyższe, główne obszary działalności Kancelarii to:

9

Spory sądowe i ugody

 • reprezentacja przed sądami,
 • prowadzenie negocjacji,
 • ugody sądowe,
 • ugody pozasądowe,
 • windykacja i egzekucja należności.
9

Prawo cywilne

 • sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów ,
 • dochodzenie roszczeń majątkowych,
 • uzyskiwanie odszkodowań,
 • ochrona dóbr osobistych,
 • ochrona praw autorskich.
9

Prawo spółek handlowych

 • doradztwo i zakładanie spółek handlowych,
 • przygotowanie i opiniowanie projektów umów spółek, statutów, uchwał organów, regulaminów, protokołów zgromadzeń, oraz wszelkich innych niezbędnych dokumentów korporacyjnych,
 • obsługa prawna spółek prawa handlowego.
9

Prawo rodzinne

 • rozwody,
 • separacje,
 • sprawy majątkowe małżonków,
 • alimenty,
 • władza rodzicielska.
9

Spadki

 • sprawy dotyczące nabycia bądź odrzucenia spadku,
 • testamenty,
 • dział spadku,
 • zachowek,
 • zapisy testamentowe.
9

Prawo administracyjne

 • prowadzenie postępowań przed organami administracji,
 • prowadzenie spraw sądowych przed sądami administracyjnymi.

ul. Spółdzielców 3/6
62-510 Konin

726 805 088

kancelaria@zielinskimarcin.pl

Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Zielinski, z siedzibą w Koninie, Spółdzielców 3/6, 62-510 Konin.

Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane przez Ciebie za pomocą formularza kontaktowego pytanie. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikiem strony.

Twoje dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie.

Masz prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.