Iuris prudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia.

(łac., Nauka prawa jest znajomością spraw boskich i ludzkich oraz wiedzą o tym, co sprawiedliwe, a co niesprawiedliwe.)

Ad ea, quae frequentius accidunt, iura adaptantur

(łac., Prawo dostosowane jest do tych przypadków, które zdarzają się bardzo często)

Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Zieliński

Kancelaria za główny cel stawia sobie zapewnienie szybkiej i skutecznej pomocy prawnej swoim Klientom. Kancelaria oferuje kompleksowe i profesjonalne usługi prawne dla klientów indywidualnych przedsiębiorców oraz wszelkich innych podmiotów prawa. Doradzamy w wielu dziedzinach prawa m.in. prawa cywilnego, karnego, handlowego, gospodarczego, nieruchomości, spadkowego, prawa pracy, rodzinnego oraz autorskiego.

Kancelaria wykonuje usługi prawne z indywidualnym podejściem do każdego Klienta, starając się zrozumieć jak najlepiej jego potrzeby i zapewniając zachowanie w tajemnicy każdej powierzonej informacji. Każdą z prowadzonych spraw staramy się poprzedzić wnikliwą analizą problemu. Dużą wagę przywiązujemy do kwestii informowania Klientów o potencjalnych zagrożeniach oraz możliwych korzyściach. Gwarancję bezpieczeństwa dla Klientów powierzających swoje sprawy Kancelarii stanowią przede wszystkim: działanie zgodnie z zasadami etyki zawodowej, odpowiedzialność dyscyplinarna za zawinione działania, ubezpieczenie z tytułu wykonywania zawodu oraz obowiązek stałego doskonalenia zawodowego.

Kancelaria ma swoją siedzibę w centrum Konina przy ul. Spółdzielców 3/6 (parter), w pobliżu skrzyżowania ulic Aleje 1 Maja i Kleczewskej, jednakże obszarem naszej aktywności jest nie tylko Konin – działamy na terenie całego kraju.

Zapraszam do zapoznania się szczegółową ofertą Kancelarii oraz do rozpoczęcia współpracy i powierzenia swoich spraw radcy prawnemu.

Radca Prawny Marcin Zieliński

Radca prawny wpisany na listę radców prawych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu pod numerem PZ – 4638. Ukończył aplikację radcowską organizowaną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Posiada wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych, w szczególności w zakresie prawa gospodarczego, prawa korporacyjnego, cywilnego, prawa pracy czy prawa administracyjnego.

W okresie studiów oraz podczas odbywania aplikacji radcowskiej zdobywał doświadczenie w kancelariach radcowskich w Poznaniu, w których zajmował się głównie obsługą podmiotów gospodarczych oraz klientów indywidualnych.

Jego dewizą jest zaangażowanie, sumienność, kreatywność, skrupulatność i dociekliwość.

Zakres usług świadczonych przez kancelarię

Kancelaria świadczy usługi prawne zarówno klientom indywidualnym, jak i przedsiębiorcom. Oferuje zastępstwo procesowe, a także pomoc pozasądową. Stała i kompleksowa obsługa prawna, jaką Kancelaria zapewnia przedsiębiorcom, zawsze uwzględnia specyfikę branży, w której działają. To potrzeby klientów determinują zakres kompetencji, jaki musi być zapewniony przez Kancelarię. Ze względu na powyższe, główne obszary działalności Kancelarii to:

9

Spory sądowe i ugody

 • reprezentacja przed sądami,
 • prowadzenie negocjacji,
 • ugody sądowe,
 • ugody pozasądowe,
 • windykacja i egzekucja należności.
9

Prawo cywilne

 • sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów ,
 • dochodzenie roszczeń majątkowych,
 • uzyskiwanie odszkodowań,
 • ochrona dóbr osobistych,
 • ochrona praw autorskich.
9

Prawo spółek handlowych

 • doradztwo i zakładanie spółek handlowych,
 • przygotowanie i opiniowanie projektów umów spółek, statutów, uchwał organów, regulaminów, protokołów zgromadzeń, oraz wszelkich innych niezbędnych dokumentów korporacyjnych,
 • obsługa prawna spółek prawa handlowego.
9

Prawo rodzinne

 • rozwody,
 • separacje,
 • sprawy majątkowe małżonków,
 • alimenty,
 • władza rodzicielska.
9

Spadki

 • sprawy dotyczące nabycia bądź odrzucenia spadku,
 • testamenty,
 • dział spadku,
 • zachowek,
 • zapisy testamentowe.
9

Prawo administracyjne

 • prowadzenie postępowań przed organami administracji,
 • prowadzenie spraw sądowych przed sądami administracyjnymi.

ul. Spółdzielców 3/6
62-510 Konin

726 805 088

kancelaria@zielinskimarcin.pl